overlay

CIZ BASISRAPPORTAGE AWBZ

De CIZ Basisrapportage AWBZ geeft informatie over het aantal inwoners met een indicatie voor AWBZ-zorg in Nederlandse gemeenten en andere geografische gebieden, zoals zorgkantoorregio's en provincies. De CIZ Basisrapportage biedt gegevens vanaf 1 januari 2010. Klik hier om naar de CIZ Basisrapportage te gaan.

OP WEG NAAR ANDERE ZORG

Het rapport 'Op weg naar andere zorg' bevat informatie over alle cliënten met een indicatie voor die AWBZ-zorg die wordt gedecentraliseerd naar de Wmo, Zvw en Jeugdwet. Er zijn twee versies van het rapport beschikbaar:
- Eén over cliënten van achttien jaar en ouder;
- Eén over kinderen met een indicatie van het CIZ.
De rapportage is verkrijgbaar op verschillende geografische niveaus, waaronder wijk, gemeenten en zorgkantoorregio's. 'Op weg naar andere zorg' biedt gegevens vanaf 1 januari 2010. Klik hier om naar 'Op weg naar andere zorg' te gaan.

AANSPRAAK OP AWBZ-ZORG

Aanspraak op AWBZ-zorg – CIZ-rapportage over aantallen geldige functies, ZZP's en zorgomvang, geeft een overzicht over aantallen geïndiceerde functies, zorgzwaartepakketten en zorgomvang van de totale aanspraak op AWBZ-zorg. Per functie of zorgzwaartepakket wordt weergegeven wat de totale aanspraak is. Deze insteek is anders dan in CIZ-rapportages waarin gerapporteerd wordt over cliënten met aanspraak op AWBZ-zorg (bijvoorbeeld de ‘CIZ Basisrapportage AWBZ’ of de rapportage ‘Begeleiding in beeld’). ‘Aanspraak op AWBZ-zorg’ rapporteert gegevens per kwartaal op verschillende geografische niveaus, van gemeente tot heel Nederland, vanaf 1 januari 2010. Klik hier om naar ‘Aanspraak op AWBZ-zorg’ te gaan.